колебая се

колебая се
колеба̀я се нсв
нпрх
1. (двоумя се) esitàre, tentennàre, èssere indecìso
2. (варирам) variàre, fluttuàre, oscillàre

Български-италиански речник. 2015.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

 • колебая се — гл. поколебавам се, двоумя се, питам се, съмнявам се, лутам се, намирам се на кръстопът, блуждая гл. страхувам се, не се решавам, не се осмелявам, смущавам се гл. люшкам се, не съм стабилен, люлея се, кандилкам се гл. варирам, отклонявам се гл.… …   Български синонимен речник

 • балтая се — гл. скитам, лутам се, бавя се, колебая се, не се решавам, суетя се, щурам се …   Български синонимен речник

 • блуждая — гл. лутам се, скитам, щурам се, снова, рея се, въртя се, шляя се, миткам, витая, губя се, изгубвам се, суетя се, бъркам се, пътешествувам, странствувам, кръстосвам гл. колебая се, двоумя се, не се решавам гл. бродя …   Български синонимен речник

 • боя се — гл. страхувам се, плаша се, изпитвам страх, обзет съм от страх, опасявам се, треперя от страх, изпадам в страх, уплашен съм, ужасявам се, страх ме е, не ми стиска, имам страх, бера страх, изплашвам се гл. разтрепервам се, побоя вам се, безпокоя… …   Български синонимен речник

 • варирам — гл. меня се, изменявам се, променям се, видоизменям се, трансформирам се, отклонявам се, колебая се гл. движа се, не съм постоянен гл. меня, променям, видоизменям, изменям, разнообразявам …   Български синонимен речник

 • говоря уклончиво — словосъч. лутам се, колебая се, извъртам, проявявам нерешителност …   Български синонимен речник

 • губя кураж — словосъч. обезкуражавам се, изплашвам се, изгубвам кураж, изгубвам дух, плаша се, не се решавам, боя се, обезверявам се, обезсърчавам се, разочаровам се, разколебавам се, отпадам духом, изпадам в малодушие словосъч. колебая се, дърпам се, трепвам …   Български синонимен речник

 • движа се — гл. бягам, тичам гл. варирам, колебая се, меня се, не съм постоянен гл. вървя, в движение съм, работя, в действие съм гл. насочвам се, държа курс, завивам, свивам, отклонявам се, отбивам се гл. нося се, плувам, плъзгам се …   Български синонимен речник

 • двоумя се — гл. колебая се, раздвоен съм, намирам се на кръстопът, питам се, поколебавам се, не се решавам, клатушкам се гл. страхувам се, боя се, не се осмелявам, страх ме е гл. съмнявам се гл. разколебавам се, проявявам неувереност, проявявам нерешителност …   Български синонимен речник

 • дърпам се — гл. опъвам се, тегля се, вървя назад гл. противя се, не се съгласявам, упорствувам, назлъндисвам се, запъвам се, инатя се гл. колебая се, губя кураж, трепвам, уплашвам се гл. спирам се, заинатявам се, правя засечка …   Български синонимен речник

 • извъртам — гл. въртя, извивам, изкривявам, кривя, извръщам, преобръщам, обръщам, превивам, прегъвам гл. преиначавам, изопачавам, изкълчвам, изменям гл. лавирам, шикалкавя, мънкам, отбягвам, усуквам гл. клинча, изклинчвам, хитрувам гл. лутам се, колебая се,… …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”